Propozície Nordic Walking

Podtatranský polmaratón - preteky Nordic Walking - 1.9.2018

Organizátor: ACB Slovakia, o.z. v spolupráci s mestami Poprad a Svit

Čas a miesto štartu:  10km – 1.9. o 11:00 na štadióne vo Svite. Účastníci budú mať po preukázaní sa štartovným číslom možnosť využiť prepravu z Popradu do Svitu. Autobus bude pristavený o 9:45 na ul. Dominika Tatarku (pri prokuratúre, neďaleko od kina Tatran).  Odjazd do Svitu je o 10:00.

Prihlasovanie (registrácia):

 • do 28.08.2019 do 18:00 hod. on-line prostredníctvom tatryvpohybe.sk
 • resp. na mieste v deň preteku (len v prípade voľnej kapacity) v čase od 08:00 do 9:00

Vyzdvihnutie štartovacích balíčkov:

pre prihlásených pretekárov na základe podpísaného potvrdenia:

31.8. od 13:00 do 15:00 v predajni NORWAY SHOP, nám. sv. Egídia 27  

1.9. od 8:00 do 9:30 v kine Tatran (nám. sv. Egídia, zadný vchod do kina). Potvrdenie obdržia pretekári po pridelení štartovných čísiel (v týždni pred pretekmi) mailom na adresu, ktorú uviedli pri registrácii.

Šatne a úschova batožiny:

v blízkosti štartu/cieľa, možnosť úschovy batožiny (s výnimkou cenností)

Štartovné:

V závislosti od dátumu platby:

 • registrovaní do 15.04.2019 – 10 €
 • registrovaní do 15.07.2019 – 12 €
 • registrovaní do 28.08.2019 – 17 €
 • registrovaní od 29.08.2019 – 25 € (len v prípade voľnej kapacity a bez garancie benefitov)

Štartovné zahŕňa:

 • štartové číslo s čipom na meranie času
 • uvedenie mena na štartovom čísle, ak je účastník prihlásený a zaplatený do 1.8. 2019
 • medaila TATRY V POHYBE – PRESTIGE TOUR 2019
 • on-line diplom s možnosťou jeho stiahnutia si z web stránky podujatia
 • občerstvenie v cieli, občerstvenie na trati
 • plechovka Red Bull v cieli
 • tombola
 • kultúrny program
 • možnosť využiť šatne na prezlečenie

Dôležité upozornenie: Zaplatené štartovné sa späť nevracia.  V prípade choroby/zranenia po dohode s organizátorom môže za seba pretekár nominovať iného účastníka. Zmena pretekára v štartovnej listine je možná len do 28.8. a podlieha manipulačnému poplatku v min. výške 5€. Pri prezentácii na podujatie predloží účastník preukaz totožnosti spolu s potvrdením o účasti/súhlasom dotknutej osoby, ktoré obdrží na email po pridelení štartového čísla. Prevzatím štartovného čísla účastník potvrdzuje, že sa zúčastňuje pretekov na vlastnú zodpovednosť. Zároveň prehlasuje, že jeho zdravotný stav a fyzická kondícia mu umožňuje absolvovať preteky, a že bude počas celého podujatia dodržiavať zásady fair-play, pokyny organizátorov a polície. Počas pretekov sú účastníci povinní mať štartovné číslo viditeľne pripevnené vpredu na trupe. Číslo nemôže byť upevnené na iných častiach tela (na nohe, chrbte a pod.). Len účastníci s viditeľným štartovným číslom majú prístup na občerstvenie na tratiach. Z dôvodu bezpečnosti pretekárov je zakázané používať počas pretekov slúchadlá.

Trať:

Základné pravidlá:

V tejto disciplíne je povolená len chôdza. Vždy je na zemi súčasne jedna noha a jedna palička. Beh je zakázaný a môže byť dôvodom diskvalifikácie účastníka. Je zakázané skracovanie trate a brzdenie rýchlejších pretekárov. Žiadame všetkých účastníkov o ohľaduplnosť k ostatným pretekárom a k dodržiavaniu pravidiel fair play. 

Kategórie:

Muži:

 • M        vek 18 – 54 rokov (rok narodenia 2001 – 1965)
 • M55 – vek 55 a viac rokov (rok narodenia 1964 a skôr)

Ženy:

 • F        vek 18 – 49 rokov (rok narodenia 2001 – 1965)
 • F55 – vek 55 a viacej rokov (rok narodenia 1964 a skôr)

Ceny: Prví 3 v jednotlivých kategóriách budú vyhodnotení a získajú medaily (podmienkou je byť prítomný na vyhlasovaní výsledkov)

Vyhodnotenie: od 14:00, nám. sv. Egídia

V prípade, že vo vyhlásenej kategórii bude menej ako 5 registrovaných účastníkov, daná kategória sa “omladí” a zlúči s najbližšou možnou

Kontakt: info@acb.sk

Share This