Propozície pretekov

Mini polmaratón - beh na 2,1 km

Preteky sú súčasťou podujatia Podtatranský polmaratón a ako tohoročná novinka určené všetkým, ktorí si ešte netrúfajú na dlhšie trate a chcú si vyskúšať atmosféru veľkých pretekov. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch budú v rámci mini polmaratónu vyhodnotené detské kategórie do 15 rokov.

Organizátor: ACB Slovakia, o.z. a Mesto Poprad

Čas a miesto štartu: 1.9.2020 o 11:05, Nám. Sv. Egídia Poprad
Štart je bezprostredne po štarte Podtatranského polmaratónu a Primátorskej desiatky.

Prihlasovanie (registrácia): registrácia je kompletná až po zaplatení štartovného

 • do 28.08.2020 do 18:00 hod. on-line prostredníctvom tejto registrácie
 • resp. na mieste v deň preteku (len v prípade voľnej kapacity) v kancelárii pretekov, v čase od 08:00 do 9:30

Štartovné:

V závislosti od dátumu platby a veku účastníka:

 • deti do 15 rokov registrované do 28.08.2020 – 5 €
 • deti do 15 rokov registrované od 29.9.2020 – 10 €
 • ostatní účastníci registrovaní do 28.8.2020 – 9 €
 • ostatní účastníci registrovaní od 29.8.2020 – 15€

Účastnícke benefity:

 • štartové číslo s čipom na meranie času
 • účastnícka medaila v cieli
 • on-line diplom s možnosťou jeho stiahnutia si z web stránky podujatia
 • občerstvenie v cieli
 • kultúrny program
 • možnosť využiť šatne na prezlečenie

Dôležité upozornenie:  Zaplatené štartovné sa späť nevracia.  V prípade choroby/zranenia po dohode s organizátorom môže za seba pretekár nominovať iného účastníka. Zmena pretekára v štartovnej listine je možná len do 28.8. a podlieha manipulačnému poplatku v min. výške 3€. Pri prezentácii na podujatie predloží účastník potvrdenie o účasti/súhlasom dotknutej osoby, v prípade detí podpísané zákonným zástupcom, ktoré obdrží na email po pridelení štartového čísla. Prevzatím štartovného čísla účastník potvrdzuje, že sa zúčastňuje pretekov na vlastnú zodpovednosť. Zároveň prehlasuje, že jeho zdravotný stav a fyzická kondícia mu umožňuje absolvovať preteky, a že bude počas celého podujatia dodržiavať zásady fair-play, pokyny organizátorov a polície. Počas pretekov sú účastníci povinní mať štartovné číslo viditeľne pripevnené vpredu na trupe. Číslo nemôže byť upevnené na iných častiach tela (na nohe, chrbte a pod.). Len účastníci s viditeľným štartovným číslom majú prístup na občerstvenie.

Trať: 2,1 km dlhý okruh smerujúci západne od centra mesta (mapa)

Kategórie: kategóriu určuje rok narodenia

Muži:

 • M – muži od 16 rokov (rok narodenia 2004 a menej)
 • CH15 – chlapci 12-15 rokov (rok narodenia 2005 – 2008)
 • CH11 – chlapci 7-11 rokov (rok narodenia 2009 – 2013)

Ženy:

 • F – ženy od 16 rokov (rok narodenia 2004 a menej)
 • D15 – dievčatá 12-15 rokov (rok narodenia 2005 – 2008)
 • D11 – dievčatá 7-11 rokov (rok narodenia 2009 – 2013)

Mladší pretekári budú mať možnosť zúčastniť sa súťaží Beh budúcich prvákov a/alebo o najšportovejšiu rodinu – Mama, tato, športujte s nami.

UPOZORNENIE: Počas pretekov nie je povolený beh s vozíkom, kočiarom alebo so zvieraťom.

Vyhodnotenie: Prví 3 pretekári v každej vypísanej kategórii získajú medaily a vecné ceny.

V prípade, že vo vyhlásenej kategórii bude menej ako 5 prihlásených účastníkov, daná kategória sa “omladí” a zlúči s najbližšou možnou.

Kontakt: info@acb.sk

Share This