Propozície pretekov

Mama, tato, športujte s nami

PROPOZÍCIE NA ROK 2020 PRIPRAVUJEME …

Propozície 5. ročníka
súťaže o najšportovejšiu rodinu mesta Poprad Mama, tato, športujte s nami konanej dňa 1. 9. 2019 na počesť Dní sv. Egídia a pri príležitosti bežeckých pretekov Podtatranský polmaratón, Primátorska desiatka a Nordic Walking

UsporiadateľMesto Poprad, MsÚ Poprad – odbor školstva, mládeže a športu v spolupráci so športovým klubom Sport Club For All a jazykovou školou Happy School.

Termín a miesto: nedeľa 1. september 2019 o 12,30 h, pešia zóna na Nám. sv. Egídia v Poprade. Prezentácia: od 11,00 h v modrom stane mesto Poprad pri Mestskej informačnej kancelárií. Riaditeľ pretekov:. Mgr. Lukáš Tóth Hlavný rozhodca: Mgr. Jozef Galajda

Účastníci: súťažia rodinné tímy – traja členovia z minimálne dvoch generácií, bonifikácia za vek i za účasť dievčaťa (ženy) v tíme.

Účastnícky limit: 30 rodín vzhľadom na časové možnosti.

Disciplíny: 1. budovanie 2. upratovanie 3. športovanie

Novinkou oproti minulým rokom bude v časti upratovanie disciplína LOVEC SVETLA a v časti športovanie disciplína HÁDZANIE A CHYTANIE PÍSKAJÚCICH RAKIET. Inak budú disciplíny podobné ako v minulých ročníkoch.

Bonifikácia:
a) dieťa 4 roky a ml. – 20 s; dieťa 5-7 rokov – 15 s; dieťa 8-10 rokov – 10 s.;
dieťa 11-13 rokov – 5 s.
b) dospelý nad 50 r. – 5 s.; dospelý nad 60 r. – 10 s.; dospelý nad 70 r. a viac – 15 s.;
c) dievča (žena) v tíme – 5 s.

Poznámka: u dievčat pod 13 r. a žien nad 50 r. sa bonifikácie spočítavajú, bonifikácie sa
uplatňujú vo všetkých disciplínach rodinného viacboja.

Systém súťaže a pravidlá: disciplíny sa budú konať v podobe rodinnej štafety, nevyhnutná dopomoc sa môže urobiť len deťom mladším ako 4 roky. V každej disciplíne rodinného viacboja sa určí poradie, zohľadňujúc bonifikácie. Celkové poradie v súťaži o najšportovejšiu rodinu mesta Poprad určí čo najnižší súčet umiestnení zo všetkých disciplín. Rodina môže vystriedať počas súťaže len jedného člena tímu bez možnosti návratu pôvodného člena tímu a bonifikáciu následne opraví rozhodca disciplíny pred ktorou došlo k vystriedaniu. Ak rodina jednu disciplínu, z rôznych dôvodov, vynechá alebo nedokončí, ale bude chcieť pokračovať v súťaži, priradí sa jej v danej disciplíne najhorší dosiahnutý čas, resp. umiestnenie.

Prihlášky: podáva dospelá osoba (hlava rodiny) v tvare: meno alebo názov rodiny, krstné mená členov družstva s rokom narodenia písomne alebo mailom na doleuvedenú adresu do 30.8.2019, alebo priamo pri prezentácii od 11,00 h.

Informácie: Mgr. Lukáš Tóth, MsÚ Poprad Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad č.t. 7167234 e-mail: sport@msupoprad.sk

Štartovné: všetky rodiny štartujú zdarma.

Ceny: diplomy a poháre, suveníry, pre každého detského pretekára sladkosť.

Protesty: protest s vkladom 10,-€ treba doručiť hlavnému rozhodcovi do 15 minút po skončení disciplíny písomne.

Vyhlásenie výsledkov: po skončení pretekov, na tribúne cca o 14,15 h pred vyhlásením výsledkov Podtatranského polmaratónu, Primátorskej desiatky a Nordic Walkingu.

Záverečné ustanovenia: Všetci účastníci pretekov štartujú na vlastné nebezpečie. Usporiadateľ neručí za škody pretekárom vzniknuté ani nim spôsobené. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií.

PhDr. Jozef Pavlík,referát mládeže a športu MsÚ

Mgr. Lukáš Tóth,riaditeľ pretekov

Mgr. Jozef Galajda,hlavný rozhodca

Share This