Propozície pretekov

Podtatranský polmaratón, Primátorská desiatka a Nordic Walking

 

Preteky sú súčasťou bodovanej bežeckej série TATRY V POHYBE- PRESTIGE TOUR a sú zaradené v kalendári bežeckých podujatí Tatry v pohybe.

Organizátor: ACB Slovakia, o.z. a Mesto Poprad

Čas a miesto štartu: 1.9.2020 o 11:00, Nám. Sv. Egídia Poprad

Prihlasovanie (registrácia): registrácia je kompletná až po zaplatení štartovného

 • do 28.08.2020do 18:00 hod. on-line prostredníctvom tatryvpohybe.sk
 • v prípade voľnej kapacity v deň pretekov (posledné ročníky boli vypredané v predstihu)

Vyzdvihnutie štartovacích balíčkov:

pre prihlásených pretekárov na základe podpísaného potvrdenia nasledovne:

31.8.2020 od 13:00 do 15:00 v mieste, ktoré zverejníme pred pretekmi 

1.9. 2020 od 8:00 do 10:00 v kine Tatran Poprad (nám. sv. Egídia). Potvrdenie obdržia pretekári až po pridelení štartovných čísiel (v týždni pred pretekmi) mailom na adresu, ktorú uviedli pri registrácii.

Šatne a úschova batožiny:

v priestoroch štartu/cieľa (kino Tatran), možnosť úschovy batožiny (s výnimkou cenností)

Štartovné:

V závislosti od dátumu platby:

 • registrovaní do 15.04.2020 – 12 €
 • registrovaní do 20.07.2020 – 15 €
 • registrovaní do 28.08.2020- 20 €
 • na mieste 25,- €

Účastnícke benefity (garantované pre on-line registrovaných pretekárov):

 • štartové číslo s čipom na meranie času
 • uvedenie mena na štartovom čísle, ak je bežec prihlásený a zaplatený do 15.8. 2020
 • medaila TATRY V POHYBE – PRESTIGE TOUR 2020
 • on-line diplom s možnosťou jeho stiahnutia si z web stránky podujatia
 • občerstvenie na trati a v cieli
 • plechovka Red Bull v cieli
 • tombola
 • kultúrny program
 • možnosť využiť šatne na prezlečenie

Dôležité upozornenie:  Zaplatené štartovné sa späť nevracia.  V prípade choroby/zranenia po dohode s organizátorom môže za seba pretekár nominovať iného účastníka. Zmena pretekára v štartovnej listine je možná len do 28.8. a podlieha manipulačnému poplatku v min. výške 5€. Pri prezentácii na podujatie predloží účastník preukaz totožnosti spolu s potvrdením o účasti/súhlasom dotknutej osoby, ktoré obdrží na email po pridelení štartového čísla. Prevzatím štartovného čísla účastník potvrdzuje, že sa zúčastňuje pretekov na vlastnú zodpovednosť. Zároveň prehlasuje, že jeho zdravotný stav a fyzická kondícia mu umožňuje absolvovať preteky, a že bude počas celého podujatia dodržiavať zásady fair-play, pokyny organizátorov a polície. Počas pretekov sú účastníci povinní mať štartovné číslo viditeľne pripevnené vpredu na trupe. Číslo nemôže byť upevnené na iných častiach tela (na nohe, chrbte a pod.). Len účastníci s viditeľným štartovným číslom majú prístup na občerstvenie na tratiach. Počas pretekov nie je na trati z dôvodu bezpečnosti povolené pohybovať sa so psom, kočíkom, na bicykli či s inými kolesovými vozíkmi. Pre pretekárov z dôvodu bezpečnosti platí zákaz používania slúchadiel.

Trate:

Kategórie:

Muži:

 • M        vek 18 – 39 rokov (rok narodenia 2002 – 1981)
 • M40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1971 – 1980)
 • M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1961 – 1970)
 • M60 – vek 60 rokov a viac (rok narodenia 1960 a skôr)
 • MJ – vek 15-17 rokov (2005-2003, iba na 10km trať)

Ženy:

 • F        vek 19 – 39 rokov (rok narodenia 2002 – 1981)
 • F40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1971 – 1980)
 • F50 – vek 50 rokov a viac  (rok narodenia 1970 a skôr)
 • FJ – vek 15-17 rokov (2005-2003, iba na 10km trať)

Odmeny: Prví 3 muži v kategóriách M, M40, M50, M60 a prvé 3 ženy v kategóriách F, F40, F50 získajú medaily a ceny – darčekové poukážky na nákup tovaru od INTERSPORT GALFY.

V prípade, že vo vyhlásenej kategórii bude menej ako 5 prihlásených účastníkov, daná kategória sa “omladí” a zlúči s najbližšou možnou

Pre Primátorskú desiatku bude osobitne vyhodnotená kategória juniorov (MJ a FJ) pre účastníkov vo veku 15 – 17 rokov. Zároveň budú pre danú trasu vyhodnotení absolútne najrýchlejší bežci z Popradu, Svitu a Spišskej Teplice, ktorí získajú ceny od primátorov miest Poprad a Svit a od starostu obce Spišská Teplica.

Časový limit: Časový limit je stanovený na 3:00 hod (do 14:00). Po tomto limite organizátor negarantuje výsledkový a občerstvovací servis. O presiahnutom limite bude informovať záverečný cyklista, označený rozhodca alebo organizátori na občerstvovacích staniciach.

Vyhlasovanie výsledkov a tombola:

Vyhlasovanie výsledkov a odovzdávanie cien sa uskutoční od 14:00 na hlavnom pódiu na Nám. sv. Egídia. Pre odovzdanie ceny resp. výhry v tombole je nutné, aby si pretekár na vyhlasovaní výsledkov cenu osobne prevzal. Neprevzaté ceny sa neposielajú. V prípade neprevzatia výhry v tombole na výzvu moderátora bude vyžrebovaný náhradník.

 

Kontakt: info@acb.sk

Share This