Propozície pretekov

Mini polmaratón - beh žiakov na 2,1 km

Preteky sú súčasťou podujatia Podtatranský polmaratón a určené deťom do 15 rokov.

Organizátor: ACB Slovakia, o.z. a Mesto Poprad

Čas a miesto štartu: 1.9.2017 o 11:05, Nám. Sv. Egídia Poprad
Štart je bezprostredne po štarte na Podtatranského polmaratónu a Primátorskej desiatky.

Prihlasovanie (registrácia): registrácia je kompletná až po zaplatení štartovného

 • do 28.08.2017 do 18:00 hod. on-line prostredníctvom tejto registrácie
 • resp. na mieste v deň preteku (len v prípade voľnej kapacity) v kancelárii pretekov, v čase od 08:00 do 9:30

Štartovné:

V závislosti od dátumu platby:

 • registrovaní do 28.08.2017 – 5 €
 • registrovaní dňa 01.09.2017 – 10 €

Účastnícke benefity:

 • štartové číslo s čipom na meranie času
 • účastnícka medaila v cieli
 • on-line diplom s možnosťou jeho stiahnutia si z web stránky podujatia
 • občerstvenie v cieli
 • kultúrny program
 • možnosť využiť šatne na prezlečenie

Dôležité upozornenie:  Zaplatené štartovné sa späť nevracia.  V prípade choroby/zranenia po dohode s organizátorom môže za seba pretekár nominovať iného účastníka. Zmena pretekára v štartovnej listine je možná len do 28.8. a podlieha manipulačnému poplatku v min. výške 3€. Pri prezentácii na podujatie predloží účastník potvrdenie o účasti/súhlasom dotknutej osoby, podpísané zákonným zástupcom, ktoré obdrží na email po pridelení štartového čísla. Prevzatím štartovného čísla účastník potvrdzuje, že sa zúčastňuje pretekov na vlastnú zodpovednosť. Zároveň prehlasuje, že jeho zdravotný stav a fyzická kondícia mu umožňuje absolvovať preteky, a že bude počas celého podujatia dodržiavať zásady fair-play, pokyny organizátorov a polície. Počas pretekov sú účastníci povinní mať štartovné číslo viditeľne pripevnené vpredu na trupe. Číslo nemôže byť upevnené na iných častiach tela (na nohe, chrbte a pod.). Len účastníci s viditeľným štartovným číslom majú prístup na občerstvenie.

Trať: 2,1 km dlhý okruh smerujúci západne od centra mesta (mapa)

Kategórie: kategóriu určuje rok narodenia

Chlapci:

 • CH15 – chlapci 12-15 rokov (rok narodenia 2002 – 2005)
 • CH11 – chlapci 7-11 rokov (rok narodenia 2006 – 2010)

Dievčatá:

 • D15 – dievčatá 12-15 rokov (rok narodenia 2002 – 2005)
 • D11 – dievčatá 7-11 rokov (rok narodenia 2006 – 2010)

Mladší pretekári budú mať možnosť zúčastniť sa súťaží Beh budúcich prvákov a/alebo o najšportovejšiu rodinu – Mama, tato, športujte s nami.

Na trati je povolený sprievod rodiča, no rodičia sa nesmú nachádzať v štartovacom a cieľovom koridore. Počas pretekov nie je povolený beh s vozíkom, kočiarom alebo so zvieraťom.

Vyhodnotenie: Prví 3 pretekári v každej kategórii získajú medaily a ceny od jazykového centra SpeakUp a HAPPY SCHOOL.

V prípade, že vo vyhlásenej kategórii bude menej ako 5 prihlásených účastníkov, daná kategória sa „omladí“ a zlúči s najbližšou možnou.

Kontakt: info@acb.sk

Share This