Propozície pretekov

Mama, tato, športujte s nami

INFORMÁCIE O TOMTO PODUJATÍ  V ROKU 2019 budeme aktualizovať

Propozície

4. ročníka súťaže o najšportovejšiu rodinu mesta Poprad

Mama, tato, športujte s nami konanej dňa 1. 9. 2018 na počesť Dní sv. Egídia a pri príležitosti bežeckých pretekov Podtatranský polmaratón, Primátorska desiatka a Nordic Walking

Usporiadateľ: Mesto Poprad, MsÚ Poprad – odbor školstva, mládeže a športu

v spolupráci so športovým klubom Sport Club For All.

Termín a miesto: piatok 1. september 2018 o 12,30 h, pešia zóna na Nám. sv. Egídia v Poprade.

Prezentácia: od 11,00 h v modrom stane mesto Poprad pri Mestskej informačnej kancelárií.

Riaditeľ pretekov:. Mgr. Peter Procházka

Hlavný rozhodca: Mgr. Jozef Galajda

Účastníci: súťažia rodinné tímy – traja členovia z minimálne dvoch generácií, bonifikácia za vek i za účasť dievčaťa (ženy) v tíme.

Účastnícky limit: 30 rodín vzhľadom na časové možnosti.

Disciplíny:

1. budovanie

2. upratovanie

3. športovanie

Bonifikácia: a) dieťa 4 roky a ml. – 30 s; dieťa 5-7 rokov – 25 s; dieťa 8-10 rokov – 15 s.;

dieťa 11-13 rokov – 10 s.

b) dospelý nad 50 r. – 10 s.; dospelý nad 60 r. – 20 s.; dospelý nad 70 r. a viac – 30 s.;

c) dievča (žena) v tíme – 10 s.

Poznámka: u dievčat pod 13 rokov a žien nad 50 rokov sa bonifikácie spočítavajú, bonifikácie sa uplatňujú vo všetkých disciplínach rodinného viacboja.

Systém súťaže a pravidlá: disciplíny sa budú konať v podobe rodinnej štafety, nevyhnutná dopomoc sa môže urobiť len deťom mladším ako 4 roky. V každej disciplíne rodinného viacboja sa určí poradie, zohľadňujúc bonifikácie. Celkové poradie v súťaži o najšportovejšiu rodinu mesta Poprad určí čo najnižší súčet umiestnení zo všetkých disciplín. Rodina môže vystriedať počas súťaže len jedného člena tímu bez možnosti návratu pôvodného člena tímu a bonifikáciu následne opraví rozhodca disciplíny pred ktorou došlo k vystriedaniu. Ak rodina jednu disciplínu, z rôznych dôvodov, vynechá alebo nedokončí, ale bude chcieť pokračovať v súťaži, priradí sa jej v danej disciplíne najhorší dosiahnutý čas, resp. umiestnenie.

Prihlášky: podáva dospelá osoba (hlava rodiny) v tvare: meno alebo názov rodiny, krstné mená členov družstva s rokom narodenia na doleuvedenú adresu do 31.8.2018, alebo priamo pri prezentácii od 11,00 h.

Informácie: Mgr. Peter Procházka, MsÚ Poprad Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad č.t. 7167234 e-mail: sport@msupoprad.sk

Štartovné: všetky rodiny štartujú zdarma.

Ceny: diplomy a poháre, suveníry, pre každého detského pretekára sladkosť.

Protesty: protest s vkladom 10,-€ treba doručiť hlavnému rozhodcovi do 15 minút po skončení disciplíny písomne.

Vyhlásenie výsledkov: po skončení pretekov, na tribúne cca o 14,15 h pred vyhlásením výsledkov Podtatranského polmaratónu, Primátorskej desiatky a Nordic Walkingu.

Záverečné ustanovenia: Všetci účastníci pretekov štartujú na vlastné nebezpečie. Usporiadateľ neručí za škody pretekárom vzniknuté ani nim spôsobené. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií.

Mgr. Peter Procházka,v.r.                                                     Mgr. Jozef Galajda, v.r.

riaditeľ pretekov                                                                   hlavný rozhodca

 

 

Share This