Propozície pretekov

Mama, tato, športujte s nami

Usporiadateľ: Mesto Poprad, MsÚ Poprad – odbor školstva, mládeže a športu v spolupráci s AK Steeple Poprad a súkromnou jazykovou školou Happy School.

Termín a miesto: piatok 1. september 2017 o 12,30 h, pešia zóna na Nám. sv. Egídia v Poprade.

Prezentácia: od 11,00 h v modrom stane mesto Poprad pri Mestskej informačnej kancelárií.

Riaditeľ pretekov:. Mgr. Peter Procházka

Hlavný rozhodca: PhDr. Jozef Pavlík

Účastníci: súťažia rodinné tímy – traja členovia z minimálne dvoch generácií, bonifikácia za vek i za účasť dievčaťa (ženy) v tíme. Účastnícky limit: 30 rodín vzhľadom na časové možnosti.

Disciplíny:

1. budovanie

2. upratovanie

3. športovanie

Bicykel aj prilby pre mládež a dospelých budú k dispozícií, ak bude v tíme dieťa, ktoré používa detský bicykel, trojkolku alebo odrážadlo, musí si rodina na túto disciplínu priniesť vlastný bicykel a prilbu, alebo požičať od súperov Bonifikácia: a) dieťa 4 roky a ml. – 30 sek; dieťa 5-7 rokov – 25 sek; dieťa 8-10 rokov – 15 sek.; dieťa 11-13 rokov – 10 sek. b) dospelý nad 50 r. – 10 sek.; dospelý nad 60 r. – 20 sek.; dospelý nad 70 r. a viac – 30 sek.; c) dievča (žena) v tíme – 10 sek Poznámka: u dievčat pod 13 rokov a žien nad 50 rokov sa bonifikácie spočítavajú, bonifikácie sa uplatňujú vo všetkých disciplínach rodinného viacboja. Systém súťaže a pravidlá: disciplíny sa budú konať v podobe rodinnej štafety, nevyhnutná dopomoc sa môže urobiť len deťom mladším ako 4 roky. V každej disciplíne rodinného viacboja sa určí poradie, zohľadňujúc bonifikácie. Celkové poradie v súťaži o najšportovejšiu rodinu mesta Poprad určí čo najnižší súčet umiestnení zo všetkých disciplín. Rodina môže vystriedať počas súťaže len jedného člena tímu bez možnosti návratu pôvodného člena tímu a bonifikáciu následne opraví rozhodca disciplíny pred ktorou došlo k vystriedaniu. Ak rodina jednu disciplínu, z rôznych dôvodov, vynechá alebo nedokončí, ale bude chcieť pokračovať v súťaži, priradí sa jej v danej disciplíne najhorší dosiahnutý čas, resp. umiestnenie.

Prihlášky: podáva dospelá osoba (hlava rodiny) v tvare: meno alebo názov rodiny, krstné mená členov družstva s rokom narodenia na doleuvedenú adresu do 31.8.2017, alebo priamo pri prezentácii od 11,00 h.

Informácie: Mgr. Peter Procházka, MsÚ Poprad Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad č.t. 7167234 e-mail: sport@msupoprad.sk

Štartovné: všetky rodiny štartujú zdarma.

Ceny: diplomy a poháre, suveníry, pre každého detského pretekára sladkosť.

Protesty: protest s vkladom 4,-€ treba doručiť hlavnému rozhodcovi do 15 minút po skončení disciplíny písomne.

Vyhlásenie výsledkov: po skončení pretekov, na tribúne cca o 14,15 h pred vyhlásením výsledkov Podtatranského polmaratónu, Primátorskej desiatky a Nordic Walkingu.

Záverečné ustanovenia: Všetci účastníci pretekov štartujú na vlastné nebezpečie. Usporiadateľ neručí za škody pretekárom vzniknuté ani nim spôsobené. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií.

Share This